VAcature bestuurslid, lid raad van toezicht, Hengelo

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo (LFH) is een goededoelenfonds. Het is onze missie om Hengelo mooier te maken voor alle inwoners. 

Wij doen dit door onder andere maatschappelijke initiatieven financieel te ondersteunen. De maatschappelijke initiatieven kunnen gericht zijn op het stimuleren van het welzijn van de inwoners van Hengelo, als het bevorderen van de aantrekkelijkheid van Hengelo.

JE WILT…
zitting hebben in de Raad van Toezicht (RvT) zonder last of ruggespraak. Met je maatschappelijke binding en je netwerk in Hengelo wil je de RvT versterken. Je bewaakt onze missie door te toetsen of het bestuur handelt conform het Bestuursreglement en het beleid en houd je daarbij aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).& 

JE KUNT… het bestuur voorzien van een advies- en klankbordfunctie. Hiervoor heb je een open attitude, stel je het algemeen stichtingsbelang voorop en handel je vanuit integriteit. Je kunt op hoofdlijnen een oordeel vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Je hebt voldoende tijd om toezicht in teamverband uit te oefenen. De RvT en het bestuur komt viermaal per jaar samen.

Voorbeelden van projecten die we ondersteund hebben

JOUW INTERESSES…
liggen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en voor Hengelo en directe omgeving in het bijzonder. Vanuit jouw achtergrond heb je affiniteit met het sociale domein.

FULDAUERSTICHTING | LOKAAL FONDS HENGELO BIEDT…
een functie binnen de RvT waarin jij, vanuit jouw expertise, kunt bijdragen aan het mooier maken van Hengelo. Binnen de RvT en het bestuur ervaar je bevlogen mensen die een hart voor Hengelo hebben en zich graag inzetten voor de goede doelen en initiatieven die Hengelo kent.

Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting heeft een ANBI-status. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om donaties te schenken én te ontvangen. Conform de ANBI-status wordt aan RvT-leden een vergoeding verstrekt.

WORDT DIT JOUW MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE?
Is jouw interesse gewekt of wil je meer weten, neem dan contact op met René Pigge. 

WAT TE DOEN…
om in aanmerking te komen als Penningmeester bij Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo:

  • kun je een WhatsApp-bericht sturen dat je interesse hebt of meer wilt weten;
  • kun je zelf een belafspraak plannen, zodat wij jou kunnen bellen op het moment dat het jou uitkomt;
  • kun je René Pigge bellen en aangeven dat je interesse hebt of meer wilt weten;
  • kun je jouw gegevens invullen. Jouw gegevens komen bij René Pigge van Visie. Hij ondersteunt ons bij het werven en selecteren.

Het heeft onze voorkeur dat je voor 30 juni 2024 reageert, zodat we in juli / augustus de gesprekken kunnen voeren.

WAT NIET NODIG IS:

  • een Curriculum Vitae (cv) schrijven;
  • een motivatiebrief schrijven.

Het laten weten dat je interesse hebt volstaat.

WIJ KIJKEN UIT NAAR JOUW REACTIE

VAcature bestuurslid, lid raad van toezicht, Hengelo

 

Samen
Hengelo
mooier maken
voor alle inwoners