VAcature bestuurslid, lid raad van toezicht, Hengelo

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo (LFH) is een goededoelenfonds. 

Het is onze missie om Hengelo mooier te maken voor alle inwoners. Dit doen we door verbinding te zoeken en bovenal door maatschappelijke initiatieven financieel te ondersteunen. 

Deze initiatieven kunnen gericht zijn op het stimuleren van het welzijn van de inwoners van Hengelo en het bevorderen van de aantrekkelijkheid van Hengelo.

Lid Raad van Toezicht

JE WILT…
zitting hebben in de Raad van Toezicht (RvT) zonder last of ruggespraak. Met je maatschappelijke binding en je netwerk in Hengelo wil je de RvT versterken. Je bewaakt onze missie door te toetsen of het bestuur handelt conform het Bestuursreglement en het beleid en houd je daarbij aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

JE KUNT…

het bestuur voorzien van een advies- en klankbordfunctie. Hiervoor heb je een open attitude, stel je het algemeen stichtingsbelang voorop en handel je vanuit integriteit. Je kunt op hoofdlijnen een oordeel vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Je hebt voldoende tijd om toezicht in teamverband uit te oefenen. De RvT en het bestuur komt viermaal per jaar samen.

Symposium sociaal werk in de wijk

JOUW INTERESSES…
liggen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en voor Hengelo en directe omgeving in het bijzonder. Vanuit jouw achtergrond heb je affiniteit met financiële en juridische zaken.

Projecten die wij hebben ondersteund

FULDAUERSTICHTING | LOKAAL FONDS HENGELO BIEDT…
een functie binnen de RvT waarin jij, vanuit jouw expertise, kunt bijdragen aan het mooier maken van Hengelo. Binnen de RvT en het bestuur ervaar je bevlogen mensen die een hart voor Hengelo hebben en zich graag inzetten voor de goede doelen en initiatieven die Hengelo kent.

Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting heeft een ANBI-status. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om donaties te schenken én te ontvangen. Conform de ANBI-status wordt aan RvT-leden een vergoeding verstrekt.

Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Dit in verband met de samenstelling van de Raad.

WAT TE DOEN…
om je interesse kenbaar te maken en/of nadere informatie op te vragen:

  • kun je een WhatsApp-bericht sturen;
  • kun je bellen:
  • kun je jouw gegevens uploaden. Jouw gegevens komen bij René Pigge van Visie. Hij maakt onderdeel uit van de selectiecommissie.

WAT NIET NODIG IS:

  • een Curriculum Vitae (cv) schrijven;
  • een motivatiebrief schrijven;

maar mag wel. 

WIJ KIJKEN UIT NAAR JOUW REACTIE