Wij zijn van mening dat elke organisatie haar eigen unieke kenmerken, bedrijfscultuur en dynamiek heeft die het leiderschapsvraagstuk anders beïnvloeden. Deze unieke elementen kunnen voortkomen uit verschillende factoren, waaronder de branche, de bedrijfsgeschiedenis, de missie en visie, de organisatiestructuur, de marktpositie, de bedrijfsgrootte en zelfs de geografische locatie.

Deze diversiteit betekent dat de uitdagingen en kwesties waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd, en dus ook de vereisten voor leiderschap, sterk kunnen variëren ten opzichte van andere organisaties. Wij ervaren als een cruciaal belang om de specifieke context van elke organisatie te begrijpen en rekening te houden met haar unieke dynamiek bij het aanpakken van elk leiderschapsvraagstuk.

Wat onderscheidt onze aanpak?

Wij hanteren het In-Remise model. Een model waarbij alle facetten worden geanalyseerd die van belang zijn voor succesvol ondernemen. Het model brengt de samenhang van de individuele leiders, het team en de organisatie in zicht. 

Met het In-Remise model hebben wij een benadering ontwikkeld die gebruikmaakt van een diepgaand begrip van gedragspatronen, denkstijlen en drijfveren. Wij richten ons op het in kaart brengen van de unieke dynamiek binnen het team waar de toekomstige leider komt te werken. Door ons te concentreren op hoe elke leider in het team taken benadert, informatie verwerkt en elkaar wederzijds beïnvloed, kunnen we de juiste kandidaten selecteren die niet alleen beschikken over de juiste vaardigheden, maar ook naadloos passen binnen de bedrijfscultuur en teamdynamiek.

Pas als wij de unieke kenmerken van uw organisatie begrijpen kunnen wij aan de slag.

Wij gaan verder dan conventionele methoden door gebruik te maken van een unieke aanpak die “het masker” onthult en het “Peter-Principe” voorkomt. Oftewel waken dat leiders boven hun macht gaan functioneren.

Ons Soft Skills Reflectieformulier biedt werkgevers op een gestructureerde wijze de mogelijkheid om essentiële soft skills te overwegen bij het invullen van sleutelposities. Hiermee identificeren we niet alleen harde vaardigheden, maar leggen we ook de nadruk op de cruciale persoonlijke eigenschappen die het succes van een leider bepalen. 

Maak gebruik van onze expertise om ervoor te zorgen dat uw leiders niet alleen in functie stijgen, maar ook in hun kracht komen te staan.

Ontvang geheel vrijblijvend een rapport waaruit blijft welke soft skills voor uw sleutelpositie belangrijk zijn.

Wij gaan verder

Uit onderzoeken blijkt dat het introduceren van een nieuwe leidinggevende (verandering) “stormachtige” situaties met zich meebrengt. Dit kan (on)bewust zijn binnen het team waar de nieuwe leider komt te werken, maar zeker merkbaar binnen de rest van de organisatie.

Forming

Storming

Norming

Performing

Fasen van groepsvorming van Tuckman

De laatste stap in onze aanpak is gericht op het optimaliseren van de integratie van de nieuwe leider(s) met de bestaande leiders binnen het team. 

Onze benadering is gericht op het bevorderen van diepgaand begrip tussen leiders, waardoor ze elkaar beter leren kennen, onderling vertrouwen opbouwen en weten hoe ze op elkaar kunnen bouwen. Dit vermindert stress, verbetert de besluitvorming en leidt tot een aantoonbare verhoging van de teamperformance. Door te investeren in de kracht van uw leiderschapsteam legt u een stevige basis voor duurzaam succes en groei van uw organisatie.

Het is onze missie om verbinding te creëren tussen leiders en organisaties.